EGiB

 • project image
  Ewidencja Gruntów i Budynków

  Load the map View metadata

Gospodarka i Zarządzanie Przestrzenią

 • project image
  GMINNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU

  Load the map View metadata

 • project image
  NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNE

  Load the map View metadata

 • project image
  STARE MAPY I PLANY

  Load the map View metadata

Gospodarka Odpadami Komunalnymi i Ochrona Środowiska

 • project image
  MAPA HAŁASU

  Load the map View metadata

 • project image
  ZASOBY NATURALNE

  Load the map View metadata

 • project image
  UŻYTKI EKOLOGICZNE I OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO

  Load the map View metadata

Społeczeństwo i Edukacja

 • project image
  DEMOGRAFIA

  Load the map View metadata

 • project image
  KULTURA I EDUKACJA

  Load the map View metadata

 • project image
  SPRAWY SPOŁECZNE

  Load the map View metadata

 • project image
  SPORT I REKREACJA

  Load the map View metadata

 • project image
  TRANSPORT I KOMUNIKACJA

  Load the map View metadata

  Base Layer

project image

Title
MIEJSCOWE PLANY 

Organization
Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

E-mail
gis (at) umradom.pl 

Phone
48 36 20 815 

Website
http://www.gis.umradom.pl

Projection
EPSG:2180 

Extent
637539.67320106225088239, 389118.40955921169370413, 662193.69956344366073608, 404596.8201779667288065

 Locating 

 Print 

 Measures

 Tooltip