Base Layer

project image

Title
UŻYTKI EKOLOGICZNE I OBSZARY CENNE PRZYRODNICZO 

Organization
Wydział Obsługi Nieruchomości Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

Person
Ludwika Seliga 

E-mail
gis (at) umradom.pl 

Phone
48 36 20 817 

Website
http://www.gis.umradom.pl

Projection
EPSG:2180 

Extent
637539.67320106225088239, 389118.40955921169370413, 662193.69956344366073608, 404596.8201779667288065

 Locating 

 Measures

 Tooltip